RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
KULTŪRAS CENTRS

 

Aktualitātes

Par mums

Kolektīvi

Interešu klubi

Projekti

Vēsture

Atbalstītāji

Galerija

 

Rīgas Tehniskās universitātes Kultūras centrs  dibināts 1959. gadā kā Studentu klubs. Savas darbības laikā tas ir bagātinājis augstskolas, Rīgas un Latvijas kultūras dzīvi ar daudzveidīgām un noturīgām tradīcijām, kultūras projektiem un konkursiem. Centra mērķa auditorija ir augstskolas studenti, docētāji, darbinieki, viņu bērni un citi interesenti.

Populārākie kluba organizētie pasākumi ir pirmkursnieku iepazīšanās svētki, augstskolas un fakultāšu jubilejas svinības, valsts svētki, augstskolas studentu erudītu konkurss "RTU Spice", Latvijas Studentu teātra dienas, Studentu dzejas dienas un Studentu mākslas dienas, gadskārtu ieražu godi, RTU pavasara dziesmotā talka "Iestādīsim dziesmu Likteņdārzā", RTU postfokloras festivāls "Gaviles", Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss "Putnu bērni" u.c.

Augstskolā darbojas 11 amatieru kolektīvi
:
Vīru koris "GAUDEAMUS",
Sieviešu koris "DELTA",
Jauktais koris "VIVERE",
Tautas deju ansamblis "VEKTORS",
Studentu pūtēju orķestris "SPO",
Stīgu ansamblis "GAIVA",
Jauniešu vokālais ansamblis "JAUNA NIANSE",
Postfolka grupa "DABA SAN",
Studentu teātris "KAMERTONIS" (krievu.val.),
Studentu teātris "SPĒLE"
un jaunākais kolektīvs - RTU Bigbends.


Kolektīvi ar savām oriģinālprogrammām piedalās Latvijas un starptautiskos konkursos un festivālos un veic aktīvu koncertdarbību Latvijā.

Studentiem un citiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja darboties vairākos interešu klubos:
"3x3" DANČU KLUBĀ,
Psiholoģijas klubā "MEKLĒJUMU LABORATORIJA",
Mūsdienu deju studijā,
Bērnu un jauniešu interešu klubā "MALACIS",
Ceļotāju klubā.

Interešu klubi regulāri organizē seminārus, lekcijas, izstādes, izbraukumus, meistarklases un vasaras nometnes.

Pašlaik par RTU kultūras dzīvi rūpējas Kultūras centra direktore Asja Visocka un kolēģi:
Inese Krūma, Ilona Vītola, Inita Grīnberga, Aija Obrosova, Žanete Tupiņa, Inta Eizenberga-Cērmane, Aija Bogdane, Elīza Hvane, Jūlija Cauna, Ivars Cinkuss, Rihards Rudzītis, Jānis Ungurs, Sarmīte Ārenta, Māris Martinsons, Dainis Cimermanis, Uldis Šteins, Dagmāra Leja, Tatjana Vinogradova, Aleksandrs Kolbins, Dace Ivanova, Anitra Kuzmina, Dzidra Pelēķe, Marina Makarina, Ludmila Stančika, Romans Grabovskis, Rūta Abaja, Baiba Berķe, Zane Šmite, Baiba Ērgle, Gints Ceplenieks, Sintija Šmite, Jānis Amantovs.

Nāc, attīsti savas radošās spējas un talantus, jo - kad gan vēl, ja ne tagad!

Kontakti:
kultura@rtu.lv, tel.67089477


Vadītāja Asja Visocka
67089477; 29464668 kultura@rtu.lv

Vadītājas palīdze Ilona Vītola
67212477; 29265239 ilona.vitola@rtu.lv

Projektu vadītāja Kristīne Logina

67089477; 29470527 kristine.logina_1@rtu.lv

Māksliniece Inita Grīnberga
67212477; 26129526 inita.grinberga@rtu.lv

Grāmatvede Aija Obrosova
67089310; 26591999 aija.obrosova@rtu.lv

Rekvizīti:
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Reģ.Nr. 3341000709, PVN Nr.90000068977
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Valsts kase, TRELLV22
Konts Nr. LV46TREL915101S000000

 
http://ww.rtu.lv/