Tālāk...

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
KULTŪRAS CENTRS


RTU un citu augstskolu studenti, pasniedzēji, darbinieki!
Gaidām Jūs
Kaļķu ielā 1-216, Rīgā, LV-1050, Latvija
Tālr. (+371) 67089477, fakss 67089377, e-pasts: kultura@rtu.lv
http://www.rtu.lv
Nāc un piedalies!
RTU kultūras projekti - pašu domāti un veidoti.
Sarīkojumi, konkursi, koncerti, svētki, nometnes Rīgai un Latvijai.